اعلام جزئیات تشییع پیکر شهید الدری در مشهد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریمراسم وداع همراه خود پیکر شهید حجت الاسلام درعی امشب ساعت ۲۴ در بارگاه منور رضوی برگزار تبدیل می شود.

به گزارش قدس وب مبتنی بر ، مراسم وداع همراه خود پیکر شهید حجت الاسلام درایی ساعت ۲۴ امشب در بارگاه منور رضوی برگزار تبدیل می شود.

پیکر این شهید نیز فردا ساعت ۱۱ صبح اجتناب کرده اند مهدیه مشهد {به سمت} حرم المناور رضوی تشییع تبدیل می شود.

افراد مشهد در امروز همراه خود شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوق فراوان در مراسم تشییع پیکر شهید اصلانی حضور یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا مشهدی ها حماسه عکس را در بزرگداشت این شهید بزرگوار رقم خواهند زد.

تأمین: تسنیم

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/