اعلام برنامه کارشناسی ارشد انصاریان در ماه مبارک رمضان


سخنرانی شیخ حسین انصاریان طبق پروتکل های بهداشتی کرونا در ایام را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر های ماه مبارک رمضان در حسینیه هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسینیه حمدان برگزار تبدیل می شود.

عقیق: به گزارش روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل مؤسسه آموزشی باکلاس دارالعرفان، به رویداد حلول ماه مبارک رمضان، سخنرانی حجه الاسلام شیخ حسین انصاریان همراه خود رعایت رسمیت بهداشتی در تهران برگزار تبدیل می شود. . .

بر مقدمه این گزارش، سخنرانی آقای انصاریان ظهر اولین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان همراه خود اقامه نماز جماعت در حسینیه هدایت الحسینیه واقع در جاده رای ایراد احتمالاً وجود خواهد داشت.

اعلام خطبه های شیخ حسین انصاریان در ماه مبارک رمضان

علاوه بر این سخنرانی آقای انصاریان اجتناب کرده اند عصر اول ماه مبارک رمضان ساعت ۲۲:۱۵ در حسینیه همدانی ها برگزار تبدیل می شود. مورد نیاز به اشاره کردن است این مراسم در صفحات دیجیتال شیخ حسین انصاریان (خشمگین) را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برخورد ansarian_ir محافظت داده تبدیل می شود.