اسپری اسید ماکروسکوپیک گرفته شده است


خبرگزاری «تبناک فارس» روز سه شنبه به نقل اجتناب کرده اند سرهنگ رزمگویی به عمیق این حادثه صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: با ادعا وسط فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اسیدپاشی در یکی اجتناب کرده اند روستاهای این شهرستان، بلافاصله مسئله این حادثه تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شد. اصل کار افسران پلیس

وی افزود: ماموران پلیس کردستان در تحقیقات اولین مطلع شدند کدام ممکن است مردی ۲۵ ساله پس اجتناب کرده اند پاشیدن اسید به اعضای هیکل همسرش {به دلیل} اختلاف خانوادگی اجتناب کرده اند محل متواری شده است.

سرهنگ رزمگویی با خاص اینکه ماموران پس اجتناب کرده اند انجام تحقیقات مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند ابزار جدید پلیسی در کمتر اجتناب کرده اند ۲ ساعت سودآور به تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری متهم شدند، اظهار داشت: وی انگیزه وی را مشکلات خانوادگی با شریک زندگی ۱۷ ساله شخصی داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم اظهار داشت: متهم برای سیر سطوح قانونی به مراجع قضایی راه اندازی شد شد.

جهرم در ۱۹۳ کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد.