استونی و لتونی ۲۷ دیپلمات روس را اخراج کردند – قدس آنلاین | ایستگاه خبریوزارت امور خارجه لتونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استونی در حال حاضر اجتناب کرده اند ریختن ۲۷ دیپلمات روس اجتناب کرده اند کشورهایشان به بهانه تحولات اوکراین خبر داد.

در حال حاضر سه‌شنبه، وزارت امور خارجه لتونی اجتناب کرده اند شکسته نشده پوشش روسیه‌گرایانه غرب خبر داد: لتونی کنسولگری‌های روسیه در «لیپایا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «دوژوپیل» را بست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ دیپلمات روسی را ریختن کرد.

در همین اتصال، وزارت خارجه استونی در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است ۱۴ دیپلمات روس را ریختن می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکنسولگری مسکو در ناروا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارت در تارتو را می بندد.

تأمین: مهر

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/