استقبال ایران از ابتکار سازمان ملل برای آتش بس در یمن – قدس آنلاین | ایستگاه خبریسخنگوی وزارت امور خارجه ایران اجتناب کرده اند ابتکار گروه ملل برای توقف نبرد ۲ ماهه یمن، اجازه ورود کشتی‌های مملو اجتناب کرده اند چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی بخشی اجتناب کرده اند فرودگاه صنعا استقبال کرد.

به گزارش قدس اینترنت، سعید خطیب زاده اجتناب کرده اند ابتکار مشاور ویژه دبیرکل گروه ملل در امور یمن برای افتادگی عملیات ارتش به مدت ۲ ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ورود کشتی های مملو اجتناب کرده اند چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بازگشایی نسبی کشتی ها استقبال کرد. فرودگاه صنعا

سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است این اقدام مقدمه ای برای تعمیر مناسب محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری منقل بس ابدی برای مکان یابی راه رفع سیاسی برای فاجعه یمن باشد.

خطیب زاده با تاکید بر دیدگاه ایران در حمایت اجتناب کرده اند راه رفع سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی در یمن، ذکر شد: امیدواریم در آستانه ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید با میل دادن به امتیازات انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم منقل بس، شاهد افزایش وضعیت یمن باشیم. شرایط بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل مناسب امتیازات بشردوستانه». زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازداشت شدگان. این ملت باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقدام ممکن است مبنایی {برای شروع} منصفانه ابتکار سیاسی برای رفع فاجعه باشد.

تأمین: مهر

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/