استفاده از گازها در سانتریفیوژ پاسخ صحیح غربی ها بود – خبرگزاری مهر ایران و جهانعلی رضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به آغاز گاز دادن به من سانتریفیوژهاکه بیان داشت: پس از خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک در دوره ترامپ و تشکیل مجلس یازدهم، مصوبه لغو تحریم ها در مجلس تصویب شد که روند مذاکرات روند جدیدی را طی کرد. و رهبری از جاده یک طرفه تا تعهدات متقابل.

وی گفت: اقدامات جمهوری اسلامی ایران پس از اتخاذ اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مبتنی بر واقعیت است. حقیقت این است که طرف مقابل همواره به بهانه های مختلف فشارهای خود را بر ایران تشدید کرده و با تصمیمات سیاسی و نه فنی و تخصصی در شورای حکام و ارجاع آنها به شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک مسیر حرکت کرده است.

نماینده مردم خمین در شورای اسلامی گفت: به نظر می رسد مسیری که جمهوری اسلامی ایران در دولت جدید و پس از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها طی کرده، صددرصد درست و منطقی است.

نزاری خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرد که هر جا در مقابل دشمنان سلطه گر کوتاه آمدیم، همیشه شکست خوردیم و هر جا محکم ایستادیم و از منافع و حقوق ملت دفاع کردیم، به نتیجه رسیدیم.

وی تاکید کرد: ما در سال های گذشته تجربیات زیادی کسب کرده ایم و امروز به نظر می رسد در حال تزریق گاز به آن هستیم. سانتریفیوژها، پاسخی دقیق، صحیح، کارشناسی و قانونی است که به تایید دستگاه دیپلماسی و سازمان انرژی اتمی رسیده و در حال اجراست. این تصمیم از حمایت جدی همه نهادها و ارکان نظام و مردم ایران برخوردار خواهد بود.

نزاری گفت: کشورهای غربی عضو برنامه جامع اقدام مشترک همچنان در راه هستند و ما هستیم که باید در برابر آنها تصمیم درستی بگیریم و رویه مذکور پاسخ مناسبی برای آنها است.

نماینده خمین ها در شورای اسلامی توضیح داد: تزریق گاز در سانتریفیوژها این یک پیام مهم برای غربی ها است که تنها یک راه وجود دارد سمت گذشته تغییر کرده است و آنها نیز باید افق خود را تغییر دهند و به واقعیت های امروزی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد عمل کنند.