از کجا می توانم میزان جذب هر الکترولیت را پیدا کنم؟ : تغذیه


چقدر سدیم ، منیزیم یا مثلاً پتاسیم می تواند بدن انسان را در یک ساعت جذب کند؟ اصطلاح “جذب” به این معنی است که “بدن به جای رفتن به توالت پایین از آن استفاده می کند.”

گوگل را جستجو کردم و مجلات دانشگاهی را جستجو کردم اما چیزی پیدا نکردم.

دیدگاهتان را بنویسید