از نظر تغذیه ای ، چرا کسی شیر کامل را نسبت به شیر بدون لاکتوز انتخاب می کند؟ : تغذیه


بین شیر نیمه چرب یا بدون چربی و شیر کامل تفاوت واضحی وجود دارد. در بسیاری از موارد ، ارزش غذایی کاهش یا حتی نصف می شود. مردم معمولاً نگران مصرف چربی ها یا کربوهیدرات ها (به شکل قند) هستند ، اما تا آنجا که من می توانم بگویم ، پروتئین و سایر مواد مغذی معمولاً تقریباً نصف آن است.

با این حال ، به نظر می رسد که تنها چربی ها و قندها از شیر بدون لاکتوز حذف می شوند ، در حالی که پروتئین ها حفظ می شوند.

بنابراین ، با نادیده گرفتن عدم تحمل لاکتوز و فقط بررسی ارزش غذایی ، چرا کسی شیر کامل را بر شیر بدون لاکتوز ترجیح می دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید