از مداخله پیدا و پنهان برخی از دستگاه ها در امور شوراها تا سهم خواهی برخی از اعضا


رئیس شورای اسلامی شهر رشت اظهار داشت: مداخله پیدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنهان برخی اجتناب کرده اند تجهیزات‌ها در امور شوراها نادیده تکل آرای مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دموکراسی است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، محمد حسین واثق کارگرنیا در امروز در کنفرانس گرامیداشت روز شوراها در محل استانداری گیلان همراه خود آرزوی قبولی طاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادات مؤمنین در ایام ماه مبارک رمضان اظهار کرد: رمضان ماه خداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم {همه ما} به خوبی اجتناب کرده اند برکات این ماه پرفیض برخوردار شده باشیم.

وی همراه خود تبریک نهم اردیبهشت مصادف همراه خود روز شوراها اظهار داشت: شورا عالی دستور اعتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگرفته اجتناب کرده اند آموزه‌های دینی است کدام ممکن است در اسلام به آن است اجتناب کرده اند زوایای مختلف تاکید شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت همراه خود تاکید به اینکه شوراها سیگنال تمام عیار مردمان سالاری دینی هستند افزود: خداوند سبحان در آیه ۱۵۹ سوره آل عمران به پیامبر (ص) اصل می‌دهد کدام ممکن است در امور مسلمانان مراجعه به تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را رمز پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت آن حضرت بر می‌شمارد.

کارگرنیا همراه خود ردیابی به اینکه اصل تشکیل شوراها در ملت توسط امام راحل ابلاغ شد خاص کرد: پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب، امام راحل نیز به تبعیت اجتناب کرده اند فرامین خداوند متعال در قرآن کریم، اصل تشکیل شوراها را شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند این سیستم‌های بی نظیر انقلاب صادر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمودند: شوراها باید در در هر مکان واحد باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر جایی خودش جهان شخصی را اداره تنبل.

وی به ورزش ششمین فاصله اجتناب کرده اند شوراهای اسلامی شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همراه خود اتمام ۵ فاصله اجتناب کرده اند ورزش شوراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز ورزش شورای ششم، این نهاد اجتناب کرده اند منظر عموم شناخته شده به عنوان عالی مرجع قابل اعتقاد مردمان اطمینان حاصل شود که بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات مردم پذیرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل مراجعه روزانه مردمان به واسطه تعمیر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص دغدغه‌هایشان در حیطه مباحث شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو موضوعات خارج اجتناب کرده اند آن اجتناب کرده اند جمله مشکلات صنفی، مالی، اجتماعی، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اسبابک ها شده است کدام ممکن است {این مهم} سیگنال پذیرش این نهاد توسط مردمان شناخته شده به عنوان عالی مجموعه پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان رسان است.

رئیس شورای شهر رشت همراه خود ردیابی به اینکه اعضای شوراهای اسلامی شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا برگرفته اجتناب کرده اند اقشار مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بطن محله هستند تصریح کرد: اعضای شورا به واسطه محبوبیت عمیقی کدام ممکن است نسبت به از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستای اقامتگاه دارند، می‌توانند تاثیر گذارترین عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان گویای مردمان، برای خاص دغدغه‌های بی نظیر شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیارشان باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند شورا عالی نهاد جمعی انتخاب گیر، اساساً مبتنی بر دموکراسی است کدام ممکن است حرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات مردمان را بیشتر می‌بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری می‌تنبل.

کارگرنیا همراه خود خاص اینکه موانعی در توسعه حاضر خدمت در بخش مدیریت شهری قرار دارد افزود: مهم‌ترین مانعی کدام ممکن است در توسعه حاضر خدمت در بخش مدیریت شهری قرار دارد، عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقدان مدیریت یکپارچه شهری وعدم توافق در ورزش‌های اجرایی بین تجهیزات‌های ارائه دهندگان رسان، مشکلاتی همچون سردرگمی، یک بار دیگر کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسراف را در سرمایه‌های سراسری تحمیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب نارضایتی ساکنان شده است.

وی همراه خود تاکید به تاثیر مستقیم مدیریت شهری بر تمام تجهیزات‌های ارائه دهندگان رسان خاص کرد: نمی‌توانیم اجتناب کرده اند عالی مدیریت ناهماهنگ شهری توقع مالی پویا، ارائه دهندگان‌رسانی جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان جلب رضایت کلی اجتناب کرده اند کار کردن شوراها را داشته باشیم.

رئیس شورای شهر رشت همراه خود ردیابی به اینکه اجتناب کرده اند مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس پیش بینی تعمیر همیشگی این نقصان را داریم افزود: امیدواریم همراه خود ورود مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس، این نقصان همراه خود هدف تسریع بخشیدن به حاضر ارائه دهندگان مطلوبتر انصافاً برطرف شود به همان اندازه این نهاد مردم به شما گزینه بدهد همراه خود پشتوانه مقاوم برای تعمیر نیازهای دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا در خدمت مردمان باشد.

کارگرنیا همراه خود ابراز گلایه اجتناب کرده اند بی‌توجهی برخی اجتناب کرده اند تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی نسبت به جایگاه شوراها خاص کرد: اعضای شوراها بر مقدمه قوانین همراه خود رای مستقیم مردمان برای انتخاب گیری در مباحث بخش مدیریت شهری انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشغول ورزش می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به گستردگی بخش ارائه دهندگان شهری کدام ممکن است به نحوی همه تجهیزات‌ها همراه خود آن مرتبط هستند، پیش بینی می‌رود تمامی تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی کار با هم بیشتری همراه خود بخش مدیریت شهری داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ندهند برخی اجتناب کرده اند بی‌توجهی‌ها وعدم همکاری‌ها در توسعه اجرای مصوبات شوراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد‌های عمرانی همراه خود اشکال روبه‌رو رو شود.

وی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند مداخله برخی اجتناب کرده اند تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران به صورت پیدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنهان در گزینه ها شوراها اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اینکه شوراها برگرفته اجتناب کرده اند انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرای مردمان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گزینه ها نیز بر مقدمه دانش جمعی بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر می‌کنند، پیش بینی می‌رود برخی اجتناب کرده اند تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی همراه خود پایبندی به ایده ها دموکراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام به آرای مردمان اجتناب کرده اند مداخله پیدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنهان در گزینه ها شوراها خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دخالت‌های بی‌مورد در توسعه اجرای این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها بخش مدیریت شهری، به بلند مدت شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان آسیب نرسانند.

رئیس شورای شهر رشت سهم خواهی برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی عضو شوراها را یکی اجتناب کرده اند آفات عظیم در حاضر خدمت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص کرد: برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی همراه خود چنین اقداماتی مجموعه شوراها را زیر پرس و جو برده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب بی‌اعتمادی ساکنان نسبت به کار کردن منتخبینشان در شوراها می‌شوند.

کارگرنیا همراه خود تاکید به اینکه، مردمان اجتناب کرده اند شوراها پیش بینی پایبندی نسبت به سوگند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهداتشان را دارند، تصریح کرد: یقینا مردمان پیش بینی دارند اعضای شورا همراه خود پایبندی نسبت به سوگندی کدام ممکن است در آغاز ورزش شورایی داشته‌اند، تمام توان شخصی را در راستای تامین مزیت بیشتر مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمران بخش انتخابیه به کار بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدای ناکرده به واسطه برخی اجتناب کرده اند سهم خواهی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیاده خواهی‌ها در جایگاه نظارتی همراه خود مشکل مواجه نشوند.

Share