از آنجا که اکثر آنها بدون شکر یا شیرینی اضافه شده ترجیح می دهند ، شما چه دسر “سالم” را ترجیح می دهید؟ : تغذیه


خوب – این مبنای علمی دارد و شامل استناد به منابع معتبر است. بحث ، تبادل نظر مودبانه و محترمانه است که بر علم فعلی متمرکز است و از اظهار نظر در مورد دیگران خودداری می کند.

بد – از کلیات ، مفروضات ، منابع اطلاعات سرگرمی ، هیچ منبع یا شکایتی ، هیچ جزئیاتی در مورد دستور کار ، سوگیری یا بودجه استفاده نمی کند. در بهترین حالت ، آنها به مبنایی بسیار ضعیف برای بحث علمی تبدیل می شوند. همچنین ، بحث خارج از موضوع است

زشت – (حذف یا ممنوعیت قلمرو) شامل حملات / تضاد / دشمنی با افراد یا گروهها ، شکایات ، ترولینگ ، جنگ صلیبی ، شرمساری ، انکار همه علوم یا ادعا می شود که تمام تحقیقات / علم یک توطئه است

لطفاً بر اساس آن رای دهید و هرگونه تغییر شکل را گزارش دهید


من یک ربات هستم و این اقدام به صورت خودکار انجام شد. لطفا با تعدیل کنندگان این subreddit تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید