ازدحام شدید و شدید در مبادی ورودی پایتخت – قدس آنلاین | ایستگاه خبریفرمانده راهور ویژه شرق استان تهران ذکر شد: در جاری حاضر تردد خودروها اجتناب کرده اند شمال به جنوب اجتناب کرده اند محورهای هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیروزکوه نیمه با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد در مبادی درگاه شرقی تهران به صورت شلوغ است. .

به گزارش قدس وب مبتنی بر، ایرج کهرازی فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران در خصوص وضعیت ترافیکی محورهای هراز، فیروزکوه، امام رضا (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرم به حرم گفت: در جاری حاضر بازدید کنندگان سایت در محورهای هراز، فیروزکوه، امام رضا (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرم به حرم است. در طیف گسترده ای از مختلف انواع خودروها اجتناب کرده اند شمال به جنوب در محور هراز با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان گزارش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد در ردیابی ها جنوب به شمال این محور روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال است.

فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران در ادعا ای با ردیابی به حضور در یک روز واحد زمانی پلیس راه در محورها ذکر شد: در محور تهران – پردس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاجرود قدیم شاهد بار ترافیکی با کیفیت حرفه ای در کنار با عقب نشینی هستیم. . خیابان.

وی افزود: تردد خودروها در ۲ جاده سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت در محور فیروزکوه متراکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی عوامل اجتناب کرده اند جمله درگاه های شهرستان های جلوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیروزکوه بار ترافیکی بیشتری را تخصص می کنیم.

کهریزی افزود: تردد طیف گسترده ای از اتومبیل اجتناب کرده اند ۲ جاده سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت در محور امام رضا (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان هرمی {به سمت} حرم روال را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی گزارش شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با نزدیک کردن به ساعات پایانی عصر بار بازدید کنندگان سایت افزایش کشف شد اجتناب کرده اند این محورها افزایش خواهد کشف شد.

آنطور کدام ممکن است عادل مصدقی معاون راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استان تهران در ذکر شد وگو با خبرنگار فارس گفت: تردد در محور فشم – زردابند، آزادراه ساوا – تهران، صفدشت – ملارد، محور احمدآباد مصطفی ({به سمت} اسلامشهر)، اتوبان قم-تهران پر آب است.

وی افزود: تقریباً در مورد روز شخصیت، اکثر محورهای منتهی به اماکن گردشگری تهران یادآور سد لتیان، فشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لواسانه دارای بازدید کنندگان سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت با کیفیت حرفه ای است.

تأمین: فارس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/