ادامه گردوغبار تا ۲۴ ساعت آینده در آبادان و خرمشهر


میزان آلودگی هوا در آبادان هم اکنون ۱۶ برابر و در خرمشهر ۲۸ برابر حد استاندارد هوای پاک است.

  کارشناس هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با خبر ساعت ۱۰ رادیو آبادان با
بیان اینکه این توده تا صبح فردا در این شهر ماندگاری دارد گفت: بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان فقط در صورت ضرورت از منزل خارج شوند.

مدیران اداره حفاظت محیط زیست هم گفتند: میزان گردوغبار در آبادان هم
اکنون ۱۶ برابر و در خرمشهر ۲۸ برابر حد استاندارد هوای پاک است. این یعنی
وضعیت آلودگی هوا از وضعیت خطر ناک بسیار فراتر رفته است.  

دید افقی هم اکنون در آبادان چهارصد متر است. 

همچنین چند پرواز آبادان در مسیر تهران به علت کاهش دید افقی لغو شد. 

زهره پاشنه ساز همچنین از تشکیل توده جدید گردوغبار در عراق خبر داد که در حال حرکت به سمت کشورمان است. 

وی خاطر نشان کرد: وضعیت و زمان ورود این توده به ایران در حال بررسی است و در اولین فرصت اعلام می شود. 

خلیج فارس هم تا سه شنبه مواج است.