اختصاص ۲۵ میلیارد تومان برای رفع مشکلات زباله لاهیجان


مشاور لاهیجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعبی در مجلس با ردیابی به مشکلات اسراف لاهیجان اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مشکلات ما ضایعات است کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند دسترسی کمیسیون مجلس ۲۵ میلیارد تومان بودجه برای این کار گرفتیم کدام ممکن است خیلی زود برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری تبناک، رسول فرخی میکال مشاور مردمان لهجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهکل در مجلس شورای اسلامی است.

وی با ردیابی به بهبود لاهیجان اظهار داشت: بهبود لاهیجان باید خلاقانه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این اتفاق نیفتد ساکنان در الگو کار دچار اشکال می شوند.

رسول فرخی با ردیابی به مشکلات این شهرستان افزود: در دوره ها با بیرون راه چاره نیستم، با تامین سرمایه کلی می توانیم به دستاوردهای خوبی برای سرگرمی برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند راه هایی کدام ممکن است ممکن است به شهرداری ها کمک تنبل تامین سرمایه های مردم است. کدام ممکن است ما اجتناب کرده اند طریق ارتباط داریم.» خواهیم شد کمک کنیم.

مشاور مردمان لاهیجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیهاکل در مجلس با ردیابی به مشکلات زباله های لاهیجان اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مشکلات ما زباله بود کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند دسترسی کمیسیون مجلس ۲۵ میلیارد تومان بودجه برای این کار بدست آمده کردیم. سریع رفع می تواند.»

فرخی با ردیابی به پیگیری مشکلات شهرداری لاهیجان افزود: روز سه شنبه هفته جاری دعوتی اجتناب کرده اند وزیر ملت در مجلس نمایندگان وحیدی مطرح کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً مشکلات شهرهای مختلف ملت است. درمورد به از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکارهایی است کدام ممکن است قول کمک به شهرداری ها را داده است».

بدون در نظر گرفتن امتیازات بیشتری را دنبال کنید، سریعتر به نتیجه خواهید رسید.

نمایندگان لاهیجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره تبدیل می شود در مجلس مشکلات انرژی الکتریکی لاهیجان را تعیین مقدار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: شخصاً اگر ذهنی به فعلی لاهیجان نشود، لاهیجان با فاجعه انرژی الکتریکی در شهرستان لاهیجان مواجه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می طلبد همه مسئولان ذهنی اساسی کنند. روستاهای ما انرژی الکتریکی فوق العاده روزمره دارند.» کمتر است کدام ممکن است متأسفانه به مردمان آسیب می رساند.

فروخی میکال با ردیابی به مشکلات ارتباطی در لاهیجان اظهار داشت: شهرداری باید در توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق ساخت دکل های ارتباطی کمک تنبل تا ارتباطات شهری در ایام شلوغی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفر مختل نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم ساده می توانیم برای افراد کنار هم قرار دادن باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هستم. کنار هم قرار دادن همراهی با مسئولان شهری در خصوص امتیازات در سرتاسر ملت هستم تا بتوانم به شهر کمک کنم