اجرای قطعه «از خون جوانان وطن خوزما منفوخ» اثر مهسا امینی توسط خواننده سنتی ایرانی! + فیلمبهمن باب زاده (خبرنگار موسیقی) با انتشار ویدئویی از حسام الدین سراج نوشت: موضع تند حسام الدین سراج در یک مهمانی قونیه: قتل برادران در ایران رخ داد و برادر را بر برادر و خواهر را در مقابل خواهر قرار داد. …». این خواننده سنتی ایرانی در پایان این کنسرت آهنگ «از خون مردم وطن لعل دامیدا» را به «مهسا امینی» تقدیم کرد.