اجرای طرح طرح سنجش مهربانی در منطقه البرز – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل موسسه خیریه استان البرز، فجیه محمدی فلاح در خصوص اجرای قالب قالب ضیافت نیس اظهار داشت: تقریباً در مورد اینکه ماه مبارک رمضان جایگزین مغتنمی برای آشنایی با نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به آنان است. این سرمایه گذاری با هدف جلب مشارکت حداکثری مردم انجام تبدیل می شود مندی اجرای قابلیت های نهفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکتی خیران تحمل نظارت بهزیستی در راستای ارائه دهندگان رسانی به گروه هدف اجتناب کرده اند ابتدای ماه مبارک رمضان تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا عید سعید فطر یکپارچه دارد.

در باره راه هایی اجتناب کرده اند مشارکت نقدی خیرین {در این} امر موجب خشنودی خداوند تبدیل می شود: خیرین گران می توانند با شماره تلفن ۶۳۶۷۹۵۷۰۵۵۵۵۴۸۵۰۷۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا با شماره تلفن ۶۳۶۷۹۵۷۰۵۵۵۵۴۸۵۰۷۷ وجه شخصی را کمک خواهد کرد که شما نیازمندان، معلولان، بی سرپرستان، افرادی که اجتناب کرده اند کودکان مراقبت با استاندارد اکتسابی نمی کنند، خانوار های دختران سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی کشف نشده خطر اهدا کنند. کد سفارشی #۲۵۰۰۰۰ * ۶۶۵۵ * واریز در نظر گرفتن مشارکت های کلی بهزیستی استان البرز نزد موسسه مالی مرکزی.

مدیرکل بهزیستی استانداری در خصوص فرآیند‌های مشارکت غیرنقدی اظهار داشت: فرآیند‌های مشارکت غیرنقدی ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرین با برای مشاوره ستاد مددکاری استانداری، ادارات بهزیستی شهرستان‌های تابعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات خیریه امکان‌پذیر {خواهد بود}. گروه های زیر تذکر بهزیستی {در سراسر} استان.