اتفاق عجیبی در شعب بانک ها می افتد / چرا همه حساب های بانکی که چک های برگشتی بدون مرز صادر می کنند ممنوع هستند؟
ناگهان متوجه می شوم که تمام حساب های بانکی مسدود شده و حتی نمی توانم نان بخرم. برخلاف گفته های مسئول بانک مرکزی، خبری از مسدود شدن حساب بانکی به دلیل مبلغ چک برگشتی نیست و حتی حساب های بانکی من که مبلغ بسیار کمی داشت مسدود شد.