ابن حجت الاسلام اصلانی: پدرم از رهبران وفادار انقلاب بود/ فعالیت هایش در حومه شهر معروف است – قدس آنلاین | ایستگاه خبریفرزند حجت الاسلام شهید اصلانی اظهار داشت: پدرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرانش شهدای رئیس معظم انقلاب هستند.

به گزارش قدس تحت وب، حجت الاسلام اصلانی اظهار داشت: آقای اصلانی کدام ممکن است پدر خادم بود، در حرم مناویر رضوی به زبان روضه به بیانیه سوگند خورده رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس باقی نمانده بود. او چندین سال در محیط شهر ورزش داشت.

وی افزود: وی برادر ۲ شهید تولید دیگری است کدام ممکن است شهادتش را تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسایش می گویم. او را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما شهدای رئیس انقلاب هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاالله در این مد شهید خواهیم شد.

تأمین: تسنیم

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/