آیا کمبود کالری می تواند با استرس کار کند؟ : تغذیه


حدود یک سال پیش ، وزن زیادی از دست دادم ، تقریباً 40 پوند. و سپس با یک فلات برخورد کردم ، بنابراین دچار کسری کالری نسبتا زیادی شدم ، اما هیچ وزنی کم نکردم. به طرز عجیبی وقتی بالاخره تسلیم شدم و به خودم اجازه دادم هرچه می خواهم بخورم ، هیچ وزنی نداشتم. من کمی تحقیق کردم و متوجه شدم که استرس می تواند باعث شود کمبود کالری کار نکند. تنها مشکلی که وجود دارد این است که نمی توانم استرس های زندگی را از خود دور کنم. چه کاری می توانم انجام دهم تا کمبود کالری بدون رهایی از استرس کار کند؟

دیدگاهتان را بنویسید