آیا کلسیم موجود در غذاهایی مانند کلم بروکلی به مواد افزودنی خاصی (مانند کربنات ، سیترات) مربوط است؟ : تغذیه


در جستجوی ابتدایی برای این پاسخ ، نمی توانم تفاوت کلسیم طبیعی در غذاهایی مانند کلم بروکلی را با مکمل های کلسیم مانند کربنات کلسیم یا سیترات کلسیم متفاوت بدانم. آنچه من بیشتر به آن علاقه دارم این است که آیا بدن نسبتاً بهتر از غذا جذب می شود و آیا مزایای خنثی سازی اسید در شکل طبیعی آن ، همانطور که در مورد کربنات کلسیم (به عنوان مثال تامس) اتفاق می افتد ، آشکار می شود.

با تشکر.

دیدگاهتان را بنویسید