آیا هورمون های موجود در شیر خطرناک هستند؟ آیا سطح استروژن را افزایش می دهند؟ : تغذیه


من با این مقاله خبری هاروارد با عنوان “هورمون های شیر می توانند خطرناک باشند” ، که در سال 2006 منتشر شد ، برخورد کردم ، که موارد زیر را می گوید:

پتانسیل ریسک بسیار زیاد است. استروژن های طبیعی 100000 برابر م effectiveثرتر از همتایان محیطی خود هستند ، مانند ترکیبات شبه استروژن در آفت کش ها.

از جمله روشهایی که استروژن بر انسان تأثیر می گذارد ، ما بیشتر نگران شیر گاو هستیم که حاوی مقدار قابل توجهی هورمون جنسی زنانه است.، – Ganmaa به شنوندگان خود گفت. او افزود که محصولات لبنی 60 تا 80 درصد از استروژن دریافتی را تشکیل می دهند.

آیا مردان باید محصولات لبنی خود را کاهش دهند؟ و آیا زنان باید شیر بیشتری بنوشند؟

دیدگاهتان را بنویسید