آیا می توان درصد پروتئین / چربی را اندازه گیری کرد؟ : تغذیه


من فقط از این تکه های گوشت گاو به عنوان مثال استفاده می کنم زیرا در حال حاضر٪ s را پیش رو دارم. اگر می دانم که قلب گاو 82 درصد پروتئین و 18 درصد چربی وزن دارد ، آیا می توانم از این اعداد برای تعیین گرم پروتئین و چربی در هر اونس قلب گاو استفاده کنم؟ در مورد سایر برش ها / قطعات نیز همینطور است … اگر بدانم که فندک گوشت گاو 86.5٪ پروتئین و 13.5٪ چربی دارد ، آیا می توانم ماکروها را از نظر وزن تعیین کنم؟

(بله ، من می دانم که اینها نمونه های غذایی عجیب و غریبی هستند .. lol. این تنها 2 موردی بود که وقتی به برش های گوشت گاو بینی تا دم در نمودار درصد پروتئین / چربی نگاه می کردم ، جلوی چشمم بود).

دیدگاهتان را بنویسید