آیا مارک ها باید سوکرالوز را به عنوان یک عنصر در برچسب مواد غذایی ذکر کنند؟آیا مارک ها باید نشان دهند که برچسب غذا حاوی سوکرالوز به عنوان یک عنصر است ، یا می توانند به سادگی بگویند که چنین است "جایگزین قند" ؟

ارسال شده توسط / u / MrKinkyyy
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید