آیا سرکه سیب طبیعی است؟ : تغذیه


به نظر می رسد که توسط ACV از آمازون خریداری شده است ، قسمت پایینی محصول با مواد / الیاف / رشته ها پر شده است.

من در 5 روز گذشته از ACV رقیق شده با آب استفاده می کنم و تنها تغییری که متوجه آن شده ام افزایش ناگهانی اشتها است. هیپوکندری در من نگران این است که آنها به کرم های مکنده غذا می دهند.

View post on imgur.com

دیدگاهتان را بنویسید