آیا دوست دارید در محل کار چه گزینه های غذایی را ببینید؟ : تغذیه


من در یک شرکت کوچک (30 پوند کارمند) کار می کنم و آنها واقعاً برای ارتقاء سلامت جسمی و روانی تلاش می کنند. رئیس جمهور ما به دنبال گزینه هایی است تا غذای ارزان (یا رایگان) فراتر از آب نبات و دونات معمولی به ما ارائه دهد.

او ایده ای دارد که یک سالاد بار باز کند و حتی شاید چندین بار در هفته شخصی را برای پختن شام بیاورد. با توجه به این که بسیاری از همکارانم اغلب می آیند و می روند ، این برای من بیش از حد به نظر می رسد ، بنابراین هرگز نمی دانید که تعداد افراد در هر روز معدود آنجا خواهند بود.

من به چیزی شبیه یک بار صبحانه در هتل فکر می کردم که در آن بیشتر چیزهایی مانند جو دوسر و موسلی را می توان در خارج از خانه گذاشت و مردم هر چیزی را که می خواهند ببرند. پیشنهاد دیگری دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید