آیا در ایالات متحده مغازه های خواربار فروشی وجود دارد که غذاها و نوشیدنی های با قند اضافی را به فروش نمی رسانند؟ : تغذیه


من چندین نوشیدنی را که نوشیده ایم آزمایش کرده ام و همه آنها بیش از 50 درصد مقدار توصیه شده روزانه شکر اضافه شده را دارند.

بله ، من درک می کنم که قبل از خرید مواد غذایی می توانم بر خواندن برچسب مواد غذایی تمرکز بیشتری داشته باشم ، اما امیدوار بودم مغازه ای وجود داشته باشد که تمام تلاش خود را بکند تا فقط غذا یا نوشیدنی را بفروشد در جایی که چنین مقدار مسخره ای قند وجود ندارد. به آنها اضافه شد

من احساس می کنم پاسخ فقط یک نه بزرگ است ، اما شاید کسی پیشنهاداتی در مورد چگونگی کمک به یافتن غذاهای مغذی داشته باشد.

به طور خاص ، من اکنون در شارلوت ، کارولینای شمالی زندگی می کنم. هر گونه پیشنهاد

دیدگاهتان را بنویسید