آیا خود را در حال انقراض می خوریم؟ : تغذیه


“تنوع در عرضه مواد غذایی ما و این واقعیت که بسیاری از غذاها در معرض خطر هستند تصادفی نیست. این یک مشکل کاملاً دست ساز بشر است. بیشترین تلفات در تنوع محصول در دهه های پس از جنگ جهانی دوم رخ داد ، هنگامی که دانشمندان گیاهان در تلاش برای نجات میلیون ها نفر از گرسنگی ، راه هایی برای کشت محصولاتی مانند برنج و گندم در مقیاس فوق العاده پیدا کردند. برای رشد غذای اضافی که جهان به شدت به آن نیاز داشت ، هزاران گونه سنتی با تعداد کمی از انواع فوق محصول جدید جایگزین شد. استراتژی ای که این امر را تأمین می کرد – بیشتر مواد شیمیایی زراعی ، آبیاری بیشتر و ژنتیک جدید – به عنوان انقلاب سبز شناخته شد.

کل مقاله را بخوانید

https://www.theguardian.com/books/2021/sep/17/are-we-eating-ourself-ou-e-extinction

دیدگاهتان را بنویسید