آیا به خوردن مقدار زیادی گلوتن فکر می کنید؟ : تغذیه


من علاقه مند بودم که سیتان خودم را بسازم (تقریباً گلوتن خالص) ، و اگر دوست داشتم می دیدم که اغلب آن را می خورم.

من خوانده ام که هضم لکتین های فعال در گلوتن دشوار است و می تواند مشکلاتی را ایجاد کند ، اما پخت و پز نباید لکتین ها را فعال کند.

آیا خوردن زیاد گلوتن (در صورت پخته شدن) بد است و آیا می تواند باعث عدم تحمل گلوتن یا مشکلات دیگر شود؟

دیدگاهتان را بنویسید