آیا برای جذب بهتر باید از منابع گیاهی امگا 3 همراه با چربی استفاده کنم؟ : تغذیه


آیا با منابع گیاهی مانند تخم کتان یا دانه های چیا (آسیاب شده) ، آیا در ترکیب با غذاهای چرب به جذب و جذب امگا 3 کمک می کند یا بدن به همان میزان جذب می کند ، حتی اگر آن را با منبع چربی نخورید؟ من می دانم که در مورد روغن ماهی ، ترجیحاً آن را بعد از یک وعده غذایی چرب مصرف کنید تا از جذب مناسب اطمینان حاصل شود.

من می دانم که تبدیل ALA به EPA و DHA در مقایسه با روغن ماهی مفید نیست.

دیدگاهتان را بنویسید