آیا این کتاب هنوز منبع معتبری است؟ : تغذیه


روز دیگر با “ویتامین ها در زندگی شما: و ریزمغذی ها (عناصر کمیاب)” توسط اروین دی سایان در یک فروشگاه صرفه جویی مواجه شدم. من می بینم که این یک نسخه مجدد 1974 است …

بنابراین س myال من این است که آیا وقت و 1 دلار خود را صرف خرید کتاب کرده ام یا اطلاعات مربوط به سال 2021 هنوز دقیق خواهد بود؟

دیدگاهتان را بنویسید