آیا افرادی که در فرهنگ هایی زندگی می کنند که به گیاهخواری احتیاج دارند درصد بالاتری از آثار مرتبط با سلامت را گزارش می کنند؟ : تغذیه


تلاش برای شروع بحث یا مناقشه ، فقط واقعاً کنجکاو. من حدود 3 سال است که گیاه خوار هستم و از رژیم غذایی سختم متوجه تأثیرات زیادی شده ام. این باعث تعجب من می شود که آیا مردم فرهنگ های وگان (بودیسم ، فرهنگ هندی ، جوامع هیپی و غیره) تمایل به گزارش این عوارض جانبی دارند ، که ممکن است به طور مستقیم با کمبودهای رژیم های گیاهی مرتبط باشد.

دیدگاهتان را بنویسید