آژیر حملات موشکی در فلسطین اشغالی – قدس آنلاین | ایستگاه خبریدارایی ها خبری اجتناب کرده اند به صدا درآمدن زنگ خطر در شهرک های اسرائیلی در محله نوار غزه خبر دادند.

به گزارش قدس اینترنت، رسانه های رژیم صهیونیستی اجتناب کرده اند شلیک حداقل عالی موشک به شهرک های صهیونیست نشین در مرز همراه خود غزه خبر دادند.

رادیو صهیونیستی علاوه بر این اجتناب کرده اند به صدا درآمدن زنگ خطر در قلمرو موسوم به نوار غزه در فلسطین اشغالی خبر داد.

نظامی اسرائیل علاوه بر این مدعی شد کدام ممکن است سامانه ضد موشکی گنبد آهنین سرزنده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی موشک را رهگیری کرده است.

همراه خود تحریک کردن ماه مبارک رمضان، حمله ها اسرائیل به مردمان فلسطین در کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس اشغالی افزایش کشف شد.

نیروهای از دوام فلسطین صدها هشدار داده اند کدام ممکن است در صورت شکسته نشده حمله ها، پاسخ خواهند داد.

تأمین: ارنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/