آن را بشنوید که قدیمی ترین مرثیه ثبت شده در دوره قاجار است
در ماه محرم سال ها در ایران عزاداری امام حسین (علیه السلام) برپا می شد و مومنان در شهرهای ایران با آیین های مختلف به عزاداری می پرداختند. در زیر صدای قدیمی ترین مرثیه ایران به نام «جبرئیل» را می شنوید که در دوره قاجار ضبط شده است.