آموزش حرفه ای بین بازی ما


تفریحی Amang Ace یکی اجتناب کرده اند ترجیح ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردانلودترین تفریحی های سال های جدیدترین است کدام ممکن است توانسته تعداد انگشت شماری میلیون مصرف کننده را {در سراسر} جهان به شخصی توسل به تنبل.

همراه خود اطراف شدن تفریحی ها در اقامت افراد، نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استودیوهای تفریحی سازی سعی دارند همراه خود ساخت تفریحی برای گوشی های معقول، بهتر از اپلیکیشن های تفریحی را در اختیار مشتریان شخصی قرار دهند. این نمایندگی ها در امتحان شده هستند به همان اندازه تفریحی های تحت وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت وب خوبی را برای مشتریان شخصی ساخت کنند. چه در لیست بهتر از تفریحی های اندرویدی آفلاین هر دو تحت وب باشد، می توانید تفریحی هایی همراه خود سبک های مختلف پیدا کنید.

{در میان} ما در لیست بهتر از تفریحی های اندرویدی تحت وب قرار دارد. این تفریحی در سال های جدیدترین توانسته شهرت زیادی در بین مشتریان به انگشت آورد. سبک این تفریحی توهم زیادی به مافیا دارد این دلیل است هزاران و هزاران شرکت کننده در دنیا این تفریحی را نصب می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم اجتناب کرده اند این تفریحی لذت می برند.

اگر برای اولین بار است کدام ممکن است این تفریحی را نصب می کنید، حتما برایتان پرس و جو پیش آمده کدام ممکن است چگونه این تفریحی را انجام دهید، از این تفریحی همراه خود وجود اینکه گرافیک آسان ای دارد، شبیه سایر تفریحی های تحت وب سلولی شبیه پابجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاف دیوتی پیچیده نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد را سرگرم خواهد کرد. برای ساعت ها. همراه خود این جاری، باید همراه خود تغییرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه انجام این تفریحی به خوبی شناخته شده باشید به همان اندازه بتوانید به خوبی همراه خود دوستان شخصی تفریحی کنید.

در این متن قصد داریم به تجزیه و تحلیل این تفریحی بپردازیم به همان اندازه خواهید کرد را همراه خود نحوه انجام این تفریحی شناخته شده کنیم.

داستان تفریحی Amange Ice

این تفریحی پرطرفدار در سال ۲۰۱۸ برای مشتریان در دسترس بودن شد با این حال سر شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت این تفریحی اجتناب کرده اند سال ۲۰۲۰ آغاز شد.چون آن است قبلا ردیابی کردیم این تفریحی توهم زیادی به تفریحی مافیایی دارد. {در این} تفریحی می توانید اجتناب کرده اند ۴ به همان اندازه ۱۰ نفر شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها Amangs در موقعیت های THE SKILD، POLUS، MIRAHQ را انتخاب کنید و انتخاب کنید AIRSHIP به رقبا می پردازند.

در Amang S یکی اجتناب کرده اند گیمرها همراه خود عنوان Impostor هر دو شبیه به قاتل شناخته تبدیل می شود. سایر گیمرها این تفریحی در یک واحد سفینه فضایی موقعیت های دوره ای ایفا می کنند. موقعیت شیاد خرابکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتن مخفیانه گیمرها تولید دیگری است. یعنی باید طوری حرکت تنبل کدام ممکن است شرکت کننده به او نامشخص نشود، گیمرها تولید دیگری را به جای آن او تحمل تعقیب قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را اجتناب کرده اند تفریحی بردن تنبل.

این تفریحی خیلی غول پیکر نیست، با این حال اگر گوشی خواهید کرد دچار ضعیف حافظه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس های خواهید کرد به طور تصادفی اجتناب کرده اند روی گوشی پاک می شوند، می توانید عکس های پاک شده را در گوشی اندرویدی شخصی ترمیم کنید به همان اندازه عکس های شخصی را ترمیم کنید.

در بین ما تفریحی تحت وب را بیاموزید

خب، چون آن است قبلا اشاره کردن شد، {در این} تفریحی، گیمرها باید تمام امتحان شده شخصی را به کار گیرند به همان اندازه سایر نمایندگی کنندگان را راضی کنند کدام ممکن است بی ضرر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب ملاحظه نمی کنند. برای تحقق در تفریحی بین ما باید در موقعیت آفرینی، این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب توانایی خاصی داشته باشید، بعد از همه برای انجام این تفریحی راهکارهایی موجود است کدام ممکن است ارائه می دهیم حاضر می دهیم به همان اندازه بتوانید آنها را اجرا کنید:

تکنیک ۱: خواهید کرد باید موقعیت شخصی را به طور دوره ای تفریحی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید a فوق العاده خونسرد باشید به همان اندازه در طولانی مدت تفریحی بهتر از امتیاز را کسب کنید.

تکنیک ۲: این تکنیک نیز مرتب سازی غیر صادقانه است. خواهید کرد باید عالی شرکت کننده را شکار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را زیر تذکر داشته باشید. اگر شیاد تفریحی می کنید، حتما اجتناب کرده اند این راه بیشترین استفاده را ببرید از هیچکس ارائه می دهیم شک نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید وانمود کنید کدام ممکن است بی ضرر هستید.

تحت وب همراه خود ما تفریحی کنید

خب، این تفریحی اجتناب کرده اند عالی خدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی قاتل {تشکیل شده است}. خواهید کرد می توانید این تفریحی را همراه خود ۴ به همان اندازه ۱۰ نفر همراه خود دوستان شخصی انجام دهید. تحت وب بودن شادی ها گیمرها را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادی ها زیادی را برای او یا او به ارمغان می آورد.

برای انجام تحت وب این تفریحی به رهنمودها زیر ملاحظه ویژه ای داشته باشید:

وقتی روی انتخاب online کلیک کردن می کنید وارد تفریحی می شوید سپس منویی برای شما ممکن است باز تبدیل می شود کدام ممکن است باید عنوان شخصی را در بالای لیست وارد کنید.

نیمه عکس کدام ممکن است در انتخاب وب باید به آن کانون توجه کنید هاست است. همراه خود این انتخاب می توانید اتاق شخصی را بسازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان شخصی را دعوت کنید.

در بخش کلی اتاق هایی موجود است کدام ممکن است گیمرها می توانند همراه خود سایر رقبا تفریحی کنند.

با این حال در نیمه ویژه می توانید کد اتاق دوستان شخصی را وارد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همراهی همراه خود دوستان شخصی عالی تفریحی جالب را تخصص کنید.

به طور گسترده وقتی وارد این تفریحی می شوید همراه خود منویی همراه خود انتخاب های فراوان برخورد با می شوید. اگر به زبان انگلیسی تسلط دارید، می توانید همراه خود کلیک کردن روی نحوه تفریحی، اجتناب کرده اند صفر به همان اندازه صد تفریحی یاد بگیرید.

بخش رایگان تفریحی گیمرها را به حداقل یک ماموریت جانبی می برد به همان اندازه نحوه بازیابی سفینه فضایی را یاد بگیرند.

برای انجام تفریحی تحت وب، عبارات بالا را دنبال کنید به همان اندازه تخصص ای برتر اجتناب کرده اند تفریحی داشته باشید.

نتیجه

تفریحی Amang Ace یکی اجتناب کرده اند ترجیح ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردانلودترین تفریحی های سال های جدیدترین است کدام ممکن است توانسته تعداد انگشت شماری میلیون مصرف کننده را {در سراسر} جهان به شخصی توسل به تنبل. جالب ترین نیمه این تفریحی اجرای همراه خود دوستانتان است. همراه خود تغییرات فوق می توانید همراه خود دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایان به رقبا بپردازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اجرای تکنیک های اشاره کردن شده در این متن یکی اجتناب کرده اند برندگان این تفریحی شوید.

مشارکت کردن