آماده باش آتش نشانی بجنورد چهارشنبه آخر سال – قدس آنلاین | ایستگاه خبریمدیرعامل گروه منقل نشانی بجنورد اظهار داشت: همراه خود فراخوان تمامی نیروهای منقل نشانی ۱۱۶ منقل آرم در ۵ ایستگاه منقل نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله شهر در حالت کنار هم قرار دادن باش قرار خواهند گرفت.

به گزارش قدس وب مبتنی بر ، محمد حسن سهرگرد اظهار داشت: ۲۰ کارکنان اطفای حریق ملایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیار در روز چهارشنبه در نهایت سال امنیت را محافظت می دهند.
وی افزود: اکیپ های سیار در مبادی درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی شهر، پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوستان ها مستقر می شوند به همان اندازه هرگونه منقل سوزی درمورد به چرخ دنده محترقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محترقه را در کمترین زمان بالقوه محافظت دهند.
صحراگرد اجتناب کرده اند همه ساکنان خواست در روزهای پایانی سال مراقب رفتارهای مخاطره آمیز فرزندان شخصی باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را در ورزشی های ایمن همراهی کنند.

ts/

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/