آغاز ثبت نام آزمون انجمن ۱۴۰۱ – قدس آنلاین | ایستگاه خبریپرونده شناسایی آزمون وکالت ۱۴۰۱ تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آزمون در روز جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار تبدیل می شود.

به گزارش قدس تحت وب به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی کانون وکلای دادگستری اجتناب کرده اند مشاوران مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران خانوار قوه قضائیه، داوطلبان آزمون قابل توجه وکالت اجتناب کرده اند فروردین ماه به مکان دانشکده آزاد اسلامی به معامله با http://www.azmoon.org مراجعه کنند. ۱۱ به همان اندازه ۱۷ آوریل. ضمن تحقیق اطلاعیه آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ به پرونده شناسایی یکپارچه داد.

جهت اطلاع اجتناب کرده اند فینال اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش تکمیلی آزمون وکالت به مکان کانون متخصصان حقوقی به معامله با www.23055.ir مراجعه فرمایید.

آزمون وکالت نیز در روز جمعه ۲۳/۰۲/۱۳۰۱ برگزار احتمالاً خواهد بود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/