آسمانی نیمه ابری همراه با وزش باد ملایم در تهران پیش بینی می شود


به گزارش تابناک تهران، اداره کل هواشناسی استان تهران بر ایده داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه های پیش سوراخ بینی های هواشناسی اجتناب کرده اند بعدازظهر دوشنبه به همان اندازه بعدازظهر پنجشنبه آسمان استان تهران ابری گاهی در کنار همراه خود وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی مناطق وزش باد از حداکثر هر دو وزش باد از حداکثر است. فوق العاده محکم همراه خود بادهای فوق العاده از حداکثر. کاهش نسبی دما پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

علاوه بر این اواخر روز چهارشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساعاتی اجتناب کرده اند روز پنجشنبه در برخی مناطق بارش باران در کنار همراه خود رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطق تمایل تگرگ پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

این گزارش می افزاید: بیشینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمینه دمای پایتخت در روزهای یکشنبه ۲۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶، دوشنبه ۲۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵، سه شنبه ۲۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵، چهارشنبه ۲۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجشنبه ۲۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ سطح سانتی گراد {خواهد بود}.

بر ایده این گزارش، جهان فرامین همراه خود دمای ۲۸ سطح سانتی گراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیروزکوه عالی سطح سانتی گراد خوب و دنج ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردترین سطح استان تهران در ۲۴ ساعت قبلی بوده اند.