آرد AP در برابر گلوتن؟ : تغذیه


اخیراً متوجه شدم که گلوتن (به شکل سیتان) اخیراً جایگزین گسترده ای برای گوشت بوده است. آرد گلوتن وجود دارد که برای سلامتی مفید است.

با این حال ، آرد AP با وجود این که حاوی مقدار زیادی گلوتن است ، بد / ناسالم تلقی می شود.

من اینجا چه چیزی را از دست می دهم؟ آیا می توانم نشاسته را از آرد AP برای یک محصول سالم شستشو دهم؟

آیا کسی از شما می تواند مرا روشن کند؟

دیدگاهتان را بنویسید