آرد شیرینی سه محفظه؛ دسر افطار شیرین


گروه اقامت ایرنا – خیلی ها مناسب کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زدن حلوای سه گانه مجلسی را سطح نوک خانه داری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پختن شام ماهر می دانند. این حلوا بافتی تمیز دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه اولین آن همراه خود اولویت در کنار است.

اجزا

آرد سفید ۱۲۵ خوب و دنج

آرد برنج ۱۲۵ خوب و دنج

آرد نخودچی ۱۲۵ خوب و دنج

شکر فرانسوی ۳ پیمانه

منصفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم لیوان آب

گل رز ۱ فنجان

زعفران غلیظ منصفانه سوم فنجان

کره اجتناب کرده اند ۲۰ به همان اندازه ۲۵ خوب و دنج

روغن ۲۰۰ خوب و دنج

آرد شیرینی سه محفظه؛  دسر افطار شیرین

طرز تهیه

آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلاب را روی منقل بگذارید به همان اندازه شکر خوشایند {در این} داروها رفع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهد کنار هم قرار دادن شود. در گذشته اجتناب کرده اند جوشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوشیدن قابلمه را اجتناب کرده اند روی منقل بلند کنید. آرد سفید را در قابلمه ای الک کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت ۵ دقیقه تفت دهید. سپس به همین ترتیب آرد برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرد نخودچی را اضافه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ دقیقه تفت دهید. سه آرد را یک بار دیگر الک کنید. سپس روغن را اضافه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفت دهید به همان اندازه داروها طلایی شوند. داروها را اجتناب کرده اند روی حرارت بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله بعد شهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زعفران را کم کم اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند ترکیب کردن کنید. حلوا را یک بار دیگر روی منقل بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت ۵ دقیقه بپزید. حلوا نباید خشک باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود به سختی چسبندگی بتوانید آن را به سادگی اجتناب کرده اند ظرف خارج کنید. در مرحله آخر داروها را تعدادی از دقیقه در قابلمه هر دو تابه جدید می گذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۲ دسته کناره های ظرف را گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حرکتی مشترک داروها حلوا را به حاشیه از ظرف می بریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر جدا هم می چینیم. این باعث تبدیل می شود کدام ممکن است احساس حلوا همراه خود منصفانه انگشت به هم بچسبد.

فینال نکته

برای تزیین این حلوای سه دستشویی می توانید اجتناب کرده اند لوله های مختلف بیشترین استفاده را ببرید. احساس ناخوشایند آن این توانایی را دارد کدام ممکن است بهتر از نقوش را روی آن بچیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلوای توجه نوازی را روی سفره خواهید کرد به ارمغان بیاورد.