آخرین وضعیت هوای مازندران + دمای هوا تا هفته آیندهبه گزارش تابناک مازندران، اداره کل هواشناسی مازندران فینال وضعیت جوی استان را پیش سوراخ بینی کرد.

بر ایده این گزارش هوای در این زمان دوشنبه به همان اندازه چهارشنبه ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روز چهارشنبه هوا گرمتر {خواهد بود}.

وضعیت جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای هوای استان مازندران به همان اندازه روز دوشنبه هفته بلند مدت به رئوس مطالب زیر است:

این در حالی است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به هشدار هواشناسی اجتناب کرده اند مرحله زرد هواشناسی در مازندران شاهد رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی بودیم کدام ممکن است در برخی مناطق شاهد بارش تگرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطق سردسیر شاهد بارش برف بودیم.

دیروز نیز شاهد بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران در ارتفاعات شهرستان بودیم.

معاون بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواشناسی مازندران همراه خود خاص اینکه در این زمان احتمال بارش ظریف باران در آسمان مازندران موجود است، افزود: در روز چهارشنبه در آسمان مازندران جوی ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استان هوای آسان به همان اندازه نیمه ابری را شاهد هستیم. استان .

در روزهای پایانی هفته همراه خود تشکیل جریان‌های شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتن امواج نسبتاً ناپایدار، آسمانی نیمه ابری گاهی ابری در کنار همراه خود رگبار ظریف را شاهد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای هوا نیز کاهش می‌یابد.

این در حالی است کدام ممکن است پیش بینی {می رود} دریای خزر در روزهای بلند مدت موج کوتاهی داشته باشد.