آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در جهان 23 اکتبر است.بر اساس آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در سراسر جهان در جهان امروز شش در کشورهای مختلف ، 595 میلیارد و 672 هزار و 333 دوز واکسن کرونا تزریق شده است.

بر اساس این آمار ، تعداد واکسیناسیون های انجام شده در 10 کشور برتر با بیشترین دوز تزریق به شرح زیر است: (نمودارهای داخل براکت نشان دهنده درصد واکسیناسیون بیماری کرونر قلب نسبت به کل جمعیت است)

1. چین 225 میلیون 504 هزار نفر (60.7)

۲ هند 965 میلیون 904 هزار و 347 نفر (38 درصد)

3. ایالات متحده آمریکا 404 میلیون 371 هزار و 247 نفر (57 درصد)

4. برزیل 249 میلیون و 340 هزار و 259 نفر (48 درصد)

5. ژاپن 177 میلیون 622 هزار و 120 نفر (40 درصد)

6. اندونزی 162 میلیون 97 هزار و 315 نفر (61 درصد)

7. ترکیه 113 میلیون و 183 هزار و 900 نفر (49 درصد)

8. آلمان 109 میلیون 141 هزار و 510 نفر (70 درصد)

9. مکزیک 107 میلیون 381 هزار و 477 نفر (64 درصد)

10. فرانسه 96 میلیون و 292 هزار و 913 نفر (62 درصد)

دیدگاهتان را بنویسید