آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در جهان تا 22 اکتبربر اساس آخرین آمار جهانی واکسیناسیون کرونا در جهان ، تاکنون 6 میلیارد و 563 میلیون و 562 هزار و 876 دوز واکسن کرونا در کشورهای مختلف تزریق شده است.

بر اساس این آمار ، تعداد واکسیناسیون های انجام شده در 10 کشور برتر با بیشترین دوز تزریق به شرح زیر است: (شکل های داخل پرانتز نشان دهنده درصد واکسیناسیون بیماری کرونر قلب در کل جمعیت است)

1. چین 224 میلیون و 81 هزار نفر (60.7)

۲ هند 961 میلیون و 339 هزار و 629 نفر (38 درصد)

3. ایالات متحده 403 میلیون 576 هزار و 826 نفر (57 درصد)

4. برزیل 249 میلیون و 340 هزار و 259 نفر (48 درصد)

5. ژاپن 176 میلیون 881 هزار و 164 نفر (40 درصد)

6. اندونزی 159 میلیون 768 هزار و 474 نفر (61 درصد)

7. ترکیه 112 میلیون 666 هزار و 626 نفر (49 درصد)

8. آلمان 109 میلیون 141 هزار و 510 نفر (70 درصد)

9. مکزیک 107 میلیون 381 هزار و 477 نفر (64 درصد)

10. فرانسه 96 میلیون و 292 هزار و 913 نفر (62 درصد)

دیدگاهتان را بنویسید