آب مورد نیاز صنایع اصفهان تا سال ۱۴۰۳ می رسد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین نشست انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران عصر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و از تامین آب مورد نیاز صنایع خبر داد. و معادن تا پایان سال ۱۴۰۳ تحویل استان اصفهان می شود. رسید.

در این جلسه که با حضور وزیر نیرو و مدیران عامل شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی مجری طرح انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران برگزار شد، محمد مخبر بر رویه ها و برنامه های دولت برای رساندن این دریا تاکید کرد. . آب به فلات مرکزی ایران: تا پایان دولت سیزدهم آب مورد نیاز صنایع و معادن بزرگ از طریق طرح های نمک زدایی و انحراف آب همراه با بهره برداری از ظرفیت پساب تامین می شود.

وی با قدردانی از تمامی شرکت های مجری طرح انتقال آب های خلیج عربی و دریای عمان به فلات مرکزی، تصریح کرد: این اقدام مهم دولت سیزدهم یک تصمیم بزرگ ملی است که باید با تکمیل آن به پایان برسد. تمام توان و همکاری شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی تا پایان دولت.

معاون اول رئیس جمهور همچنین دستور داد تا دو ماه آینده بتوان خطوط انتقال آب دریا را برای نظارت بر پیشرفت کار کنترل کرد.

در این جلسه ضمن اعلام پیشرفت مثبت خط آبرسانی سیستان و بلوچستان، با کمک سرمایه گذاری شرکت های صنعتی و معدنی و همچنین راه های جدید تامین مالی آب شرب شهری و بهداشتی در شهرهای سیستان تاکید شد. و استان بلوچستان شامل چابهار، نخشهر، ایرانشهر و زاهدان، استان سیستان با شیرین سازی آب دریا و انتقال آن از کریدور شرق به شهرهای مذکور تا پایان حاکمیت تامین می شود.

همچنین با توجه به کریدور شرقی خط انتقال آب دریای عمان، پس از آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان و افزایش ظرفیت آب شیرین کن سالانه به ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب، لازم است. اقدامات انجام شده است. برای رساندن آب شیرین به خراسان جنوبی و شهر مشهد برده شد.

در ادامه این جلسه در خصوص خط انتقال آب خلیج عربی به اصفهان، پایان اجرای این پروژه که از هفته دولت سال جاری آغاز شده بود، تا پایان سال ۱۴۰۳ هجری شمسی اعلام شد. اجرای خطوط آب شیرین کن، آب شیرین کن و انتقال آب ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز استان اصفهان از طریق خطوط انتقال آب دریا به فلات مرکزی تامین می شود.

در این جلسه وزارت نیرو همچنین گزارشی از برآورد هزینه کل برنامه عملیاتی تاسیسات استحصال و نمک زدایی آب طرح ملی انتقال آب از دریای عمان به کریدور شرق و برنامه عملیاتی ارائه کرد. برای اجرای پروژه سامانه انتقال آب از دریای عمان به کریدور شرقی، جریان خطوط لوله و اجرای خطوط انتقال آب دریا به استان اصفهان.