آبزیان دریای عمان در خطر انقراض هستند
یکی از اعضای بدنه علمی مرکز تحقیقات شیلات چابهار گفت: تعداد گونه های ماهی غضروفی (کوسه و ماهی سفره) در جهان بیش از ۱۲۰۰ گونه است که از این تعداد حدود ۸ درصد با تنوع ۱۰۰ گونه در جهان دیده می شود. جهان. آب های جنوبی کشور به ویژه دریای عمان هم اکنون در معرض تهدید و خطر قرار دارد.